Üdvözöljük az OJKF regisztrációs oldalán!

Első lépésként kérjük, olvassa el tájékoztatónkat, majd válassza ki, hogy pályázóként, szervezetként vagy csoportvezetőként kíván regisztrálni.

Pályázói regisztráció
Tájékoztatjuk, hogy a pályázói regisztráció során megadásra kerülő személyes adatainak összegyűjtését, tárolását, feldolgozását és kezelését a Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet az adattovábbítás az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről, és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (angolul: General Data Protection Regulation, röviden: GDPR), továbbá az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (Infotv.) foglaltakkal összhangban, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően történik.
A regisztrációkor megadásra kerülő személyes adatokat a projekt a képzési szerződés, valamint a további képzési dokumentumok kiállításához használja fel.
Kérjük, ügyeljen arra, hogy a megadott adatok maradéktalanul egyezzenek a személyes okmányain szereplő adatokkal.
Személyes adatait a projekt végéig, 2022. június 30-ig, valamint az azt követő 5 évig tároljuk a rendszerünkben.
Amennyiben tévesen regisztrált rendszerünkben, illetve nem jogosult a képzéseinkre, visszautasítást követően teljes regisztrációját töröljük rendszerünkből.
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság az adatgyűjtést és -kezelést a NAIH-103294/2016. azonosítószámon vette nyilvántartásba.
Sikeres regisztráció után rendszerünk azonnal elküld egy üzenetet a megadott e-mail címre. Kérjük, hogy érvényes e-mail címet adjon meg, mert ez a levél tartalmazza a regisztráció aktiválásához szükséges linket. A linkre kattintva regisztrációja aktiválódik, ezután felhasználónevének és jelszavának megadásával bármikor jogosult az OJKF rendszer használatára.


Szervezeti regisztráció
Az OJKF felületen a Szolgáltatói regisztráció során a megjelenő adatok a Szolgáltatói Nyilvántartásból (MŰKENG) - mint a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és hálózatok közhiteles hatósági nyilvántartása - kerülnek átemelésre, azaz az OJKF felületen megjelenő adatok nem a Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet által kerülnek rögzítésre.Amennyiben a MŰKENG-ben rögzített, átemelt adatok körében eltérést tapasztal, vagy a Szolgáltatói/Intézményi adataiban változás történt, kérem, hogy jelezze Fenntartójának, aki kezdeményezheti az adatok módosítását a Szolgáltatói Nyilvántartás felületén, amelyről a módosított adatok pár napon belül automatikusan átemelődnek az OJKF felületére is. Regisztrációja során ügyeljen arra, hogy a megfelelő ellátási forma, szolgáltatási forma, szolgáltatási típus, szolgáltatási altípus beállításai megtörténjenek, mert az Ön intézményében dolgozó pályázó kizárólag az intézmény által megadottak alapján tudja kiválasztani a számára megfelelő munkakörre vonatkozó adatokat.
Sikeres regisztráció után rendszerünk azonnal elküld egy üzenetet a megadott e-mail címre. Kérjük, hogy érvényes e-mail címet adjon meg, mert ez a levél tartalmazza a regisztráció aktiválásához szükséges linket. A linkre kattintva regisztrációja aktiválódik, ezután felhasználónevének és jelszavának megadásával bármikor jogosult az OJKF rendszer használatára.


Csoportvezetői regisztráció
Kérjük csak abban az esetben regisztráljon csoportvezetőként, amennyiben érvényes munkaszerződéssel rendelkezik az EFOP-3.8.2-16-2016-00001 vagy a VEKOP-7.5.1-16-2016-00001 kiemelt projekt keretében.
Sikeres regisztráció után rendszerünk azonnal elküld egy üzenetet a megadott e-mail címre. Kérjük, hogy érvényes e-mail címet adjon meg, mert ez a levél tartalmazza a regisztráció aktiválásához szükséges linket. A linkre kattintva regisztrációja aktiválódik, ezután felhasználónevének és jelszavának megadásával bármikor jogosult az OJKF rendszer használatára.


Tisztelettel,
EFOP-3.8.2-16-2016-00001 és VEKOP-7.5.1-16-2016-00001 kiemelt projektek Központi Irodája

Elfogadom
Ajánlott böngésző: Google Chrome 67.0.3396.62 , Ajánlott felbontás: 1366x768px